ရေစစ်

ပစ္စည်းပြတ်
အစဥ်လိုက်
ဆငျးသကျ
ကွင်းဆက်နားကပ်များသည် ချည်နှောင်ထားသော မျဉ်းသားပုံသဏ္ဌန်ကို ဖန်တီးရန်အတွက် တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော သတ္တုကြိုးများကို အသုံးပြုသည့် နားကပ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ကြိုးအရှည်တစ်မျိုးတည်းသာပါဝင်သည့် ကြိုးနားကပ်အမျိုးအစားအချို့ရှိသော်လည်း သံကြိုးများစွာကို အသုံးပြုရန်မှာ ပို၍အသုံးများသည်။ တခါတရံတွင် လည်ဆွဲနားကပ်ရှိ ကြိုးများအားလုံးသည် မြိတ်တစ်မျိုးဖန်တီးရန် အတူတကွစုဝေးကြသည်။ ကွင်းဆက်နားကပ်တွင် အသုံးပြုသည့် ကွင်းဆက်တစ်ခုစီ၏ အရှည်သည် အနည်းငယ်ကွဲပြားနိုင်သည်။